Oznámení o ochraně osobních údajů

ÚČEL OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost XPEL a její přidružené společnosti (souhrnně “XPEL”) se zavázaly udržovat přesnost, důvěrnost a bezpečnost vašich osobních údajů. Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme osobní údaje, které shromažďujeme, když navštívíte webové stránky XPEL nebo s námi komunikujete jak na webových stránkách, tak v režimu offline.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, vašich práv nebo použití vašich osobních údajů společností XPEL, obraťte se na:

KONTAKT PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TYPY SHROMAŽĎOVANÝCH ÚDAJŮ

Údaje, které poskytnete XPEL

Osobní údaje jsou definovány jako jakékoli informace, které lze použít k identifikaci jednotlivce buď samostatně, nebo v kombinaci s dalšími dostupnými údaji.

Není-li uvedeno jinak, jsou pro poskytování svých služeb vyžadovány osobní údaje požadované webovými stránkami XPEL.

Kategorie osobních údajů, které můžete poskytnout, zahrnují:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • poštovní adresa
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • informace o vozidle včetně poznávací značky, značky a modelu vozidla a identifikačního čísla vozidla (VIN)
 • IP adresa (můžeme také odvodit vaši přibližnou polohu z vaší IP adresy)
 • informace o kreditní kartě a platbě
 • uživatelské jméno a heslo pro registraci u nás a přístup k heslem chráněným oblastem našich webových stránek
 • demografické informace a veškeré další informace, které jste poskytli a které neodhalují vaši konkrétní totožnost, a
 • jakýkoli jiný identifikátor, který společnosti XPEL umožňuje vás kontaktovat

Společnost XPEL se obecně nesnaží shromažďovat prostřednictvím našich webových stránek zvláštní kategorie (citlivé) osobních údajů. Zvláštními kategoriemi osobních údajů pro účely tohoto oznámení o ochraně osobních údajů jsou informace týkající se rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženského nebo filozofického přesvědčení, členství v odborech, zdraví nebo sexuálního života, sexuální orientace, genetických nebo biometrických informací. Žádáme vás, abyste nám neposílali a nesdělujete nám žádné zvláštní kategorie osobních údajů. Pokud takové informace budeme potřebovat, společnost XPEL vás v době shromažďování požádá o výslovný souhlas s navrhovaným použitím těchto informací, jak to vyžadují platné právní předpisy.

Data XPEL shromažďuje od vás

Společnost XPEL shromažďuje informace, které nám poskytnete přímo nám nebo prostřednictvím našich webových stránek, například když se zaregistrujete k odběru aktualizací, speciálních propagačních akcí nebo informačních bulletinů od nás, zaregistrujete si účet na webových stránkách XPEL, navštívíte naše instalační pracovníky, vyžádáte si informace o poloze prodejce, plánujete instalaci, servis nebo opravárenské schůzky, zúčastníte se jedné z našich akcí, kontaktujete náš tým zákaznického servisu, objednáte telefonicky , nebo provést nákup.

Společnost XPEL také automaticky shromažďuje, ukládá a používá informace o vašich návštěvách našich webových stránek a o vašem počítači, tabletu, mobilním nebo jiném zařízení, přes které přistupujete na webové stránky. To zahrnuje:

 • informace shromažďované automaticky pomocí běžných sledovacích technologií, včetně provozních údajů, polohy, protokolů, odkazujících/výstupních stránek, data a času vašich návštěv webových stránek XPEL, informací o chybách, údajů o kliknutích, dalších komunikačních údajů a zdrojů, které na webových stránkách využíváte;
 • informace o typu webového prohlížeče, operačním systému a adrese IP; A
 • informace o poloze vašeho zařízení v reálném čase. Upozorňujeme, že shromažďování a používání informací o poloze zařízení můžete zablokovat změnou nastavení ochrany osobních údajů zařízení. Pokud však zablokujete použití informací o poloze, může to způsobit, že některé části webu budou nepřístupné nebo nebudou fungovat správně.

Tento typ automaticky shromažďovaných informací umožňuje společnosti XPEL zlepšit naše služby a zlepšit funkčnost webových stránek.

Technologie, které používáme pro automatický sběr dat, mohou zahrnovat:

 • Soubory cookie. Cookie je malý soubor umístěný na pevném disku vašeho počítače. Další informace naleznete v zásadách používání souborů cookies polečnosti XPEL.
 • Webové majáky. Některé stránky na webových stránkách XPEL a naše e-maily mohou obsahovat malé elektronické soubory známé jako webové majáky (označované také jako jasné gify, pixelové značky a jednopixelové gify), které umožňují společnosti XPEL například počítat uživatele, kteří navštívili tyto stránky nebo otevřeli e-mail, a pro další související statistiky webových stránek (například zaznamenávání oblíbenosti určitého obsahu webových stránek a ověřování integrity systému a serveru).

Údaje shromážděné od třetích stran

Xpel shromažďuje většinu dat přímo od vás. Shromažďujeme však také následující informace o vás prostřednictvím třetích stran:

 • Cookies třetích stran. Některé obsahy nebo aplikace, včetně reklam, na webových stránkách společnosti XPEL jsou podporovány třetími stranami, včetně inzerentů, reklamních sítí a serverů, poskytovatelů obsahu, poskytovatelů aplikací a stránek sociálních médií. V souladu se zásadami používání souborů cookies polečnosti XPEL mohou tyto třetístrany používat soubory cookie (samostatně nebo ve spojení s webovými majáky nebo jinými sledovacími technologiemi) ke shromažďování informací o vás při přístupu na webové stránky. Informace, které shromažďují, mohou být spojeny s vašimi osobními údaji nebo mohou shromažďovat informace, včetně osobních údajů, o vašich online aktivitách v průběhu času a na různých webových stránkách a dalších online službách. Tyto informace mohou použít k tomu, aby vám poskytly zájmově orientovanou (behaviorální) reklamu a další cílený obsah. Společnost XPEL nekontroluje sledovací technologie těchto třetích stran ani způsob jejich použití. Máte-li jakékoli dotazy týkající se reklam nebo jiného cíleného obsahu, obraťte se přímo na odpovědného poskytovatele.
 • Google Analytics. Společnost XPEL používá službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen “Google”), ke shromažďování určitých informací týkajících se vašeho používání našich webových stránek. Služba Google Analytics používá soubory cookie k tomu, aby pomohla webovým stránkám společnosti XPEL analyzovat, jak uživatelé web používají. Další informace o tom, jak Google používá data, získáte kliknutím na tento odkaz: “Jak Google používá údaje při používání webů nebo aplikací našich partnerů“.

KDYŽ SPOLEČNOST XPEL SHROMAŽĎUJE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost XPEL shromažďuje vaše osobní údaje takto:

 • když nám ji dobrovolně poskytnete na webových stránkách nebo offline
 • když se zaregistrujete k odběru e-mailů, upozornění nebo jiné komunikace
 • pokud s námi komunikujete buď na webových stránkách, nebo offline, a
 • ze zdrojů třetích stran

UCHOVÁVÁNÍ DAT

Společnost XPEL uchovává vaše osobní údaje déle, než je přiměřeně nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny a zpracovány, a v souladu se zásadami uchovávání údajů společnosti XPEL, s výjimkou případů, kdy to vyžadují platné právní předpisy nebo splnění našich právních povinností, řešení sporů a vymáhání našich smluv.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s GDPR a platnými zákony na ochranu osobních údajů zavedla společnost XPEL vhodná fyzická, elektronická a administrativní ochranná opatření, která chrání vaše osobní údaje před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami, zničením nebo úpravami. Tato opatření jsou pravidelně přezkoumávána, vyhodnocována a aktualizována, aby se aktivně identifikovaly nové nebo vznikající bezpečnostní hrozby. Pokud zpracování údajů provádí jménem společnosti XPEL třetí strana, společnost XPEL podnikne kroky k zajištění toho, aby byla zavedena vhodná bezpečnostní opatření, která zabrání neoprávněnému vyzrazení osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Společnost XPEL může vaše osobní údaje zpracovávat, pokud platí jedna z následujících možností:

 • Dali jste svůj souhlas pro jeden nebo více konkrétních účelů.
 • Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi a/nebo pro jakékoli předsmluvní závazky.
 • Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které se na XPEL vztahuje.
 • Zpracování osobních údajů souvisí s úkolem, který je prováděn ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené společnosti XPEL.
 • Zpracování vašich údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti XPEL.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se právního základu pro zpracování vašich osobních údajů, obraťte se na společnost XPEL pomocí kontaktních údajů v části Kontaktní údaje  výše. Rádi vám objasníme konkrétní právní základ, který se vztahuje na zpracování vašich osobních údajů.

JAK POUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE

Společnost XPEL používá vaše osobní údaje k různým účelům, včetně:

 • Poskytování funkcí webových stránek a plnění vašich požadavků. Konkrétněji XPEL používá vaše data k:
  • poskytovat přizpůsobené webové stránky, včetně umožnění přístupu k vašemu registrovanému účtu a poskytování služeb zákazníkům souvisejícím s účtem
  • odpovědět na vaše dotazy, návrhy, komplimenty a/nebo stížnosti podané prostřednictvím online kontaktních formulářů společnosti XPEL nebo jinak
  • reagovat na požadavky na informace o prodejci a naplánovat schůzky instalace, servisu nebo opravy
  • plnit žádosti podané prostřednictvím online portálů XPEL
  • dokončit transakce, ověřit vaše informace a poskytovat služby zákazníkům souvisejícím s transakcemi
  • poskytovat vám administrativní informace, včetně aktualizovaných podmínek a zásad

Tyto činnosti zpracování údajů jsou nezbytné pro řízení smluvního vztahu společnosti XPEL s vámi a/nebo pro splnění zákonné povinnosti.

 • Poskytování našeho newsletteru a/nebo jiných marketingových materiálů. Konkrétněji, společnost XPEL používá vaše osobní údaje k zasílání marketingových e-mailů s informacemi o službách společnosti XPEL, nových produktech a dalších novinkách o společnosti.

Tyto činnosti zpracování údajů jsou prováděny na základě oprávněného zájmu a případně s vaším souhlasem.

 • Příprava sestav a poskytování personalizovaných služeb. Přesněji řečeno, XPEL používá vaše data k:
  • analyzovat nebo předpovídat uživatelské preference pro přípravu souhrnných zpráv o trendech o tom, jak je digitální obsah XPEL používán, a zlepšit naše služby a zlepšit funkčnost webových stránek
  • porozumět vašim zájmům a preferencím, aby společnost XPEL mohla přizpůsobit naše interakce s vámi a poskytovat vám informace a/nebo nabídky přizpůsobené vašim zájmům
  • porozumět vašim preferencím, abychom mohli poskytovat obsah prostřednictvím webových stránek relevantních a zajímavých pro vás

Tyto činnosti zpracování údajů jsou prováděny na základě oprávněných zájmů a případně s vaším souhlasem.

 • Umožnění účasti v loteriích, soutěžích nebo jiných propagačních akcích. Přesněji řečeno, společnost XPEL používá vaše údaje k tomu, aby vám nabídla možnost účastnit se loterií, soutěží nebo jiných propagačních akcí. Některé z těchto propagačních akcí obsahují další pravidla obsahující informace o tom, jak budeme používat a zveřejňovat vaše osobní údaje. Než se rozhodnete k účasti, přečtěte si tato dodatečná pravidla.

Tyto činnosti zpracování údajů jsou nezbytné pro správu smluvního vztahu společnosti XPEL s vámi.

 • Plnění obchodních účelů společnosti XPEL. Přesněji řečeno, XPEL používá vaše data pro:
  • analýzy dat, například za účelem zvýšení efektivity našich webových stránek
  • audity, aby ověřily, zda naše interní procesy fungují tak, jak mají, a aby řešily právní, regulační nebo smluvní požadavky
  • podvody a bezpečnostní monitorování, například za účelem odhalování a předcházení kybernetickým útokům nebo pokusům o krádež identity
  • vývoj nových produktů a služeb
  • zlepšování, zlepšování, opravách, údržbě nebo úpravách našich stávajících produktů a služeb, jakož i provádění opatření pro zajištění kvality a bezpečnosti
  • identifikaci trendů používání, například pochopení toho, které části našich webových stránek jsou pro uživatele nejzajímavější
  • efektivitu našich propagačních kampaní, abychom mohli přizpůsobit naše kampaně potřebám a zájmům našich uživatelů; A
  • provozování a rozšiřování našich obchodních aktivit, například pochopení toho, které části našich produktů a služeb jsou pro naše uživatele nejzajímavější, abychom mohli soustředit naši energii na plnění zájmů našich uživatelů.

Tyto činnosti zpracování údajů jsou nezbytné pro správu smluvního vztahu společnosti XPEL s vámi, pro splnění zákonné povinnosti a/nebo na základě našeho oprávněného zájmu.

 • Agregační a/nebo anonymizační údaje. Konkrétněji, společnost XPEL může používat agregované a/nebo anonymizované osobní údaje pro své obchodní účely. Za takových okolností budou všechny osobní identifikátory z údajů odstraněny před jejich použitím nebo zveřejněním.

Společnost XPEL použije vaše osobní údaje pouze pro účely, pro které byly shromážděny, pokud se důvodně nedomníváme, že je musíme použít z jiného důvodu a že tento důvod je slučitelný s původním účelem nebo pokud zákon jinak nevyžaduje. Pokud budeme potřebovat použít vaše osobní údaje k nesouvisejícím účelům, kde jsme ze zákona oprávněni, neprodleně vás upozorníme a vysvětlíme právní základ, který nám to umožňuje.

S KÝM SPOLEČNOST XPEL SDÍLÍ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost XPEL nesdílí, neprodává ani jinak nezveřejňuje vaše osobní údaje třetím stranám, s výjimkou případů uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Společnost XPEL sdílí vaše osobní údaje s následujícími třetími stranami:

 • Přidružené nebo spřízněné subjekty: Společnost XPEL sdílí vaše osobní údaje s našimi přidruženými nebo spřízněnými subjekty, včetně výhradně vlastněných nebo třetích stran, podle potřeby za účelem provedení účelů, pro které byly informace poskytnuty nebo shromážděny.
 • Poskytovatelé služeb: Společnost XPEL využívá třetí strany k pomoci s provozem webových stránek a poskytováním našich služeb, včetně poskytovatelů hostingu, poskytovatelů IT, poskytovatelů softwaru, poskytovatelů marketingových databází, poskytovatelů zpracování plateb a poskytovatelů profesionálních služeb (např. účetních, daňových poradců, právních poradců a konzultantů). Pro získání těchto služeb musí společnost XPEL sdílet vaše osobní údaje s těmito třetími stranami. Naši poskytovatelé služeb třetích stran podléhají povinnostem bezpečnosti a důvěrnosti a mohou zpracovávat vaše osobní údaje pouze pro stanovené účely a podle našeho pokynu.

Aktualizovaný seznam těchto třetích stran, se kterými jsou vaše osobní údaje sdíleny, může být vyžádán od společnosti XPEL pomocí kontaktních údajů v části Kontaktní údaje  výše.

Kromě toho může společnost XPEL zveřejnit informace o vás za následujících okolností:

 • Pokud společnost XPEL prodá nebo koupí jakoukoli firmu nebo majetek, můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit potenciálnímu prodávajícímu nebo kupujícímu takového podniku nebo aktiv, včetně umožnění náležité péče potřebné k rozhodnutí, zda pokračovat v transakci,
 • Pokud veškerý nebo v podstatě veškerý majetek společnosti XPEL získá třetí strana, budou osobní údaje společnosti XPEL o jejích zákaznících jedním z převáděných aktiv,
 • Pokud je společnost XPEL povinna zveřejnit nebo sdílet vaše osobní údaje, aby splnila jakoukoli právní nebo regulační povinnost,
 • Je-li to nezbytné, chránit životně důležité zájmy osoby,
 • K vymáhání nebo uplatňování našich smluvních podmínek nebo k navázání, výkonu nebo obraně práv společnosti XPEL, našich zaměstnanců, zákazníků nebo jiných osob,
 • Sponzorům sázek, soutěží a podobných propagačních akcí třetími stranami a
 • S vaším souhlasem

PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru  (“EHP”), platí následující:

Aby vám společnost XPEL mohl poskytovat služby a produkty, musí vaše osobní údaje mimo EHP předat našim spřízněným nebo přidruženým subjektům a našim poskytovatelům služeb třetích stran, kteří se nacházejí mimo EHP. To zahrnuje USA.

Pokud jsou osobní údaje předávány a uchovávány v zemi, kterou Evropská komise neuhodí jako poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, podnikne společnost XPEL nezbytné kroky k poskytnutí vhodných záruk na ochranu vašich osobních údajů. Pokud chcete získat další informace o konkrétním mechanismu používaném společností XPEL při přenosu vašich osobních údajů z EHP, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů v části Kontaktní údaje  výše.

VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud platné zákony na ochranu osobních údajů nestanoví jinak, máte následující práva týkající se vašich osobních údajů:

 • Právo kdykoli odvolat souhlas. Máte právo odvolat souhlas, pokud jste již dříve udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
 • Právo vznést námitku. Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracování prováděno na jiném právním základě než na základě souhlasu.
 • Právo na přístup. Máte právo dozvědět se, zda jsou vaše osobní údaje společností XPEL zpracovávány, získat informace týkající se určitých aspektů zpracování a získat kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování.
 • Právo na opravu. Máte právo ověřit správnost svých osobních údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu.
 • Právo na omezení zpracování. Za určitých okolností máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů. V takovém případě společnost XPEL nebude zpracovávat vaše osobní údaje za žádným jiným účelem, než je uchovávat.
 • Právo být zapomenut. Za určitých okolností máte právo požádat společnost XPEL o vymazání vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů. Máte právo obdržet osobní údaje, které jste společnosti XPEL poskytli, ve strukturovaném a běžně používaném formátu, aby mohly být předány jinému správci údajů. Toto právo platí pouze v případě, že vaše osobní údaje jsou společností XPEL zpracovávány s vaším souhlasem nebo pro plnění smlouvy a pokud je zpracování prováděno automatizovanými prostředky.

Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedená práva nejsou absolutní a společnost XPEL může být oprávněna žádosti odmítnout nebo omezit, pokud platí výjimky z platných právních předpisů.

UPLATNĚNÍ VAŠICH PRÁV

Svá práva, jak je popsáno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů a v příslušných zákonech o ochraně osobních údajů, můžete uplatnit tak, že kontaktujete společnost XPEL, jak je uvedeno v části Kontaktní údaje  výše.

S výjimkou případů popsaných v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nebo podle zákonů na ochranu osobních údajů se za výkon vašich zákonných práv neplatí žádné poplatky. Jsou-li však vaše žádosti zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména z důvodu jejich opakující se povahy, může společnost XPEL buď: a účtovat přiměřený poplatek s přihlédnutím k administrativním nákladům na poskytnutí informací nebo přijetí požadovaných opatření; nebo b) odmítnout na žádost jednat.

Pokud má společnost XPEL důvodné pochybnosti o totožnosti osoby, která podala žádost, můžeme požádat o další informace nezbytné k potvrzení vaší totožnosti.

Děti

Tato webová stránka není zaměřena na děti a společnost XPEL nebude vědomě přijímat ani požadovat osobní údaje od osob mladších 16 let. Pokud se dozvíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dítěte mladšího 16 let, v souladu s platnými právními předpisy, buď (i) tyto informace z našich databází odstraníme v souladu s našimi postupy pro vymazání; nebo (ii) získat ověřitelný souhlas rodičů v souladu se zákonem o ochraně soukromí dětí na internetu.

Odkazy

Tato webová stránka může čas od času obsahovat odkazy na webové stránky našich inzerentů a přidružených společností, včetně sociálních sítí. Pokud budete sledovat odkaz na některou z těchto webových stránek, vezměte prosím na vědomí, že tyto webové stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a společnost XPEL nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto zásady. Před odesláním jakýchkoli osobních údajů na tyto webové stránky si prosím přečtěte tyto zásady.

PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Společnost XPEL zpracovává vaše osobní údaje pouze tak, jak je popsáno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů a v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Pokud si však přejete vznést stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo nejste spokojeni s tím, jak jsme s vašimi údaji zacházeli, kontaktujte nás, jak je uvedeno v části Kontaktní údaje  níže.

Máte také právo podat stížnost u místního úřadu pro ochranu osobních údajů. Úplný seznam vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů naleznete zde: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

ZMĚNY TOHOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost XPEL může toto oznámení o ochraně osobních údajů čas od času změnit. Všechny změny budou zveřejněny na této stránce s datem poslední aktualizace. Pokud provedeme jakékoli podstatné změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, upozorníme vás e-mailem nebo prostřednictvím výrazného oznámení na webových stránkách dříve, než změna vstoupí v platnost. Pokud se nové termíny oznámení podstatně dotknou pouze registrovaných uživatelů webových stránek, budou tito uživatelé informováni samostatně.

Datum účinnosti: 08/06/2020

Naposledy aktualizováno: 08 /19/2020

Chystáte se opustit tento web!

Pokud kliknete na „Pokračovat“, dostanete se na web xpel.com – web v angličtině. Pokud chcete zůstat na tomto webu, zavřete prosím tuto zprávu.

Děkujeme!

Vaše žádost byla odeslána a přijata. Dejte nám prosím 24 hodin na odpověď. Pokud nám potřebujete zavolat, můžete nás kontaktovat na čísle +420 775 950 950